Drukuj

Przedszkole zapewnia wszystkim dzieciom udział w zajęciach dodatkowych. 

 Zajęcia dodatkowe są bezpłatne. Służą rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz usprawnianiu i korygowaniu ich funkcji rozwojowych. 

Dzieci mogą uczestniczyć w: