W przedszkolu funkcjonuje dwa oddziały liczące po 25 dzieci.

Krótka informacja o organizacji przedszkola