Zbliżają się dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii ogólnonarodowej i lokalnej.

Misie i Krasnale włączyły się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Dzieci podczas zajęć dowiedziały się, że pamięć o zmarłych jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań.
Grupy zapaliły znicz pod tablicą na budynku naszej szkoły. Upamiętnia ona partyzantów oddziału Armii Krajowej mjr Mieczysława Tarchalskiego „Marcina” poległych w boju z hitlerowcami pod Olesznem w dniu 26.07.1944 r.

Dzięki tym zajęciom dzieci zostały uwrażliwione na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszego regionu.