Nasze przedszkole bierze udział w realizacji ogólnopolskich i międzynarodowych projektów edukacyjnych.


Mając na uwadze wszechstronny rozwój dzieci oraz zaspakajanie ich naturalnej potrzeby poznawania świata i uczenia się, poza obowiązkowym programem wychowania przedszkolnego, nauczyciele chętnie angażują się w realizację dodatkowych projektów edukacyjnych.
 W roku szkolnym 2020/2021 należą do nich:
* Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna nasza Polska cała”
* Międzynarodowy projekt czytelniczy „Magiczna moc bajek”
* Ogólnopolski Program Edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
* Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Idź ty lepiej, Koziołeczku szukać swego Pacanowa"


Projekty edukacyjne 2020
Projekty edukacyjne 2020 Projekty edukacyjne 2020
Projekty edukacyjne 2020
Projekty edukacyjne 2020 Projekty edukacyjne 2020
Projekty edukacyjne 2020
Projekty edukacyjne 2020 Projekty edukacyjne 2020
Projekty edukacyjne 2020
Projekty edukacyjne 2020 Projekty edukacyjne 2020