W 2011 roku dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic Rzeczypospolitej.

W rodzinie wszystko się mieści

Miłość i przyjaźń zawiera

Rodzina wszystko oddaje

Jak przyjaźń drzwi otwiera.

„Rodzina, tu życie się zaczyna,

a miłość nigdy się nie kończy”