W tym dziale znajdą Państwo wszystkie informacje dotyczące zapisów dziecka do naszego przedszkola. Dostępne są tu wszystkie wymagania oraz dokumenty niezbędne do złożenia w przedszkolu.

 

Rekrutacja dzieci do naszego przedszkola odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Rodzic lub opiekun prawny składa Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola oraz potrzebne oświadczenia.

We wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola rodzice lub opiekunowie dziecka podają dane dotyczące dziecka oraz dane dotyczące rodziców (opiekunów prawnych).

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustawowe i kryteria gminne. Aby Komisja uwzględniła wszystkie kryteria, rodzic lub opiekun prawny powinien dołączyć do wniosku niezbędne oświadczenia.