„To właśnie tego wieczoru,  gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha

    - w serca złamane i smutne, cicha wstępuje otucha.

    To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu już wieków,

    pod dachem tkliwej kolędy, Bóg się rodzi w człowieku”.

„Wszystkie dzieci Mikołaja kochają

Wszystkie dzieci na Niego czekają.

Moc prezentów każdemu przyniesie,

Każe dziecko z prezentów się cieszy….”

Wychowanie patriotyczne jest jednym z tych zadań, które w działalności naszej placówki jest zadaniem priorytetowym. W związku z powyższym Dyrektor i społeczność Samorządowego Przedszkola w Olesznie włączyła się w ogólnopolską akcję patriotyczną „Murem za polskim mundurem”.