Przedszkole zapewnia wszystkim dzieciom udział w zajęciach dodatkowych. 

 Zajęcia dodatkowe są bezpłatne. Służą rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz usprawnianiu i korygowaniu ich funkcji rozwojowych. 

Dzieci mogą uczestniczyć w:

  • zajęciach z rytmiki,
  • zajęciach psychologiczno-pedagogicznych,
  • zajęciach tanecznych,
  • zajęciach plastycznych,
  • zajęciach gimnastyczno-korekcyjnych,
  • zajęciach logopedycznych,
  • zajęciach z języka angielskiego,
  • warsztatach naukowych.