Witamy serdecznie w części poświęconej sprawom formalnym, ważnym zarówno dla Rodziców jak i dla Naszego Przedszkola.

Zapisy do przedszkola prowadzone są przez cały rok, o ile przedszkole posiada wolne miejsca.. Dziecko trzeba zgłosić osobiście, składając w sekretariacie przedszkola wniosek - kartę zgłoszenia i potrzebne oświadczenia.

Więcej o zapisach

Sprawy takie jak: odbieranie dziecka z przedszkola, wyjazdy na wycieczki, udział w zajęciach dodatkowych, zgłoszenie nieobecności, itp. wymagają złożenia oświadczeń pisemnych lub elektronicznych.

Więcej o oświadczeniach

We wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola rodzice lub opiekunowie dziecka podają dane dotyczące dziecka oraz dane dotyczące rodziców (opiekunów prawnych).