Chcemy, aby każde dziecko osiągnęło granice, które będą nas zdumiewały. Aby było pomysłowe, miało bogaty słownik, rysowało, malowało, śpiewało, tańczyło. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzić ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość, głód wiedzy. Pomagamy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.

Przedszkole pracuje w godzinach od 6:00 do 16:00. Ramowy plan dnia przewiduje:

tu jest alt obrazka

W programie przewidzieliśmy czas na zabawę, naukę, odpoczynek, zajęcia zorganizowne i swobodne, zajęcia wspólne dla wszystkich i dodatkowe według wyboru.

Oprócz zajęć wspólnych zapewniamy zajęcia dodatkowe: (wymienić jakie?)

Zobacz Zajęcia dodatkowe

Praca dzieci zorganizowana jest w cykle tematyczne. Codzienne życie Przedszkola przeplatają w ciągu całego roku liczne imprezy i uroczystości okolicznościowe.

Zobacz Terminarze

Przedszkole prowadzi wiele projektów i przedsięwzięć. Współpracujemy z wieloma instytucjami i placówkami. Naszym wspólnym celem jest dobro dziecka oraz jego rozwój.

Zobacz Programy i projekty

Przedszkole oferuje dzieciom cztery posiłki dziennie – śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek. Przedszkolaki otrzymują także dodatkowy napój.

Zobacz Jadłospisy