Na stronie   Biuletynu Informacji Publicznej zamieściliśmy niezbędne informacje i dokumenty związane z rekrutacją:

  1. Zarządzenia Wójta Gminy Krasocin w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
  2. Zarządzenie Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie w sprawie ustalania zasad i kryteriów naboru do Samorządowego Przedszkola w Olesznie.
  3. Terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego w Samorządowym Przedszkolu w Olesznie.
  4. Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
  5. Listy dzieci przyjętych do przedszkola w danym roku szkolnym.
  6. Inne dokumenty związane z rekrutacją.

Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola w Olesznie na rok szkolny 2020/2021 zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 w terminie do 20.04.2020 roku. Druki potwierdzenia woli znajdują się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie w zakładce „Przedszkole”. Niepodpisanie potwierdzenia woli przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka jest równoznaczne z rezygnacją uczęszczania dziecka do przedszkola, skreśleniem go z listy przyjętych i przyjęciem kolejnego dziecka z rezerwowej listy oczekujących na miejsce w przedszkolu.
Ze względu na stan pandemii koronawirusa prosimy Państwa, aby potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola przesłać na e-mail szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 20.04.2020 roku. Po powrocie do szkoły dokumenty uzupełnimy w wersji papierowej.