Dziecko przyjęte do przedszkola może być wydane tylko rodzicowi lub opiekunowi prawnemu albo osobie przez nich upoważnionej. Rodzice mogą złożyć w przedszkolu stałe upowaznienie do odbioru dziecka, np. dla babci.

Wzór upoważnienia (w przygotowaniu)