Rekrutacja dzieci do naszego przedszkola odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Rodzic lub opiekun prawny składa Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola oraz potrzebne oświadczenia.

Złożenie wniosku - karty zapisu dziecka do przedszkola

Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka składają w przedszkolu Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola są składane osobiście w przedszkolu upoważnionemu przez dyrektora pracownikowi.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz inne niezbędne dokumenty można pobrać w sekretariacie przedszkola lub z naszej strony internetowej BIP.