Sposób funkcjonowania rodziców w relacjach z nauczycielem jest modelem dla dzieci. To od nas uczą się zachowań w kontaktach międzyludzkich. Warto więc traktować te relacje jako ważny element pracy wychowawczej.

W miarę upływu czasu poznajemy rodziców, a oni nas. Czujemy się coraz pewniej i swobodniej współdziałamy. Jako gospodarze przedszkola ustalamy zasady tej współpracy, jesteśmy jednak otwarci na bieżące, różnorodne wydarzenia i zmiany i zawsze staramy się reagować na nie z mądrą wrażliwością.

Zapraszamy Państwa do przedstawiania pomysłów na współpracę ze środowiskiem lokalnym, na jego animowanie i wreszcie stworzenie w Naszym Przedszkolu centrum aktywności środowiska lokalnego.

W przygotowaniu

Nasze przedszkole za jeden z priorytetów uważa dobrą współpracę ze środowiskiem rodzinnym. Preferuje aktywne formy udziału dzieci i rodziców w życiu przedszkola. Integruje to środowisko poprzez wspólne świętowanie przy różnych okazjach.