Wizja

01Przedszkole jest placówką skuteczną, innowacyjną, nowoczesną na miarę XXI wieku i potrzeb dzieci;

02To miejsce, gdzie dzieci swobodnie mogą wyrażać emocje, uczyć się zasad współżycia społecznego i rozwijać we wszechstronny sposób;

03Przedszkole to miejsce dla każdego dziecka, zarówno zdrowego jak i z deficytami rozwojowymi, dysponujące indywidualnym wsparciem;

04Przedszkole rozwija u dzieci poczucie własnej wartości, by bez ograniczeń mogły podejmować aktywność na każdym etapie swojego życia;

05To miejsce umożliwiające wychowankom samorealizację, jak również współpracę z rówieśnikami;.

06Przedszkole tworzy dzieciom możliwość kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna;

07Działania edukacyjne będą sprzyjać wyzwalaniu aktywności własnej dzieci, rozwijać ich zainteresowania oraz wpływać na wszechstronny rozwój osobowości;

08Programy realizowane w przedszkolu dostosowane będą do potrzeb i możliwości dzieci;.

09Przedszkole posiada wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną;.

10Będziemy dążyć do tego, aby przedszkole cieszyło się bardzo dobrą opinią..