W bieżącym roku szkolnym nasza placówka przystąpiła do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”

Projekt jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków - 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

Wiek przedszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi.

Celem programu jest kształtowanie postaw patriotycznych , uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski, kształtowanie tożsamości narodowej dzieci poprzez poznanie historii państwa polskiego, symboli narodowych, tradycji, zwyczajów, tańców ludowych oraz wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.

Projekt jest zgodny z obowiązującą podstawą programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN.