Przedszkole prowadzi wiele projektów i przedsięwzięć. Współpracujemy z wieloma instytucjami i placówkami. Naszym wspólnym celem jest dobro dziecka oraz jego rozwój.

Programem objęte są wszystkie dzieci, które po raz pierwszy idą do przedszkola, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 3-letnich.

tu jest alt obrazka

Program Naszego Przedszkola wyznacza podstawa programowa określana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Tu powinien być opis obrazka

Mały miś w świecie wielkiej literatury" to ogólnopolski projekt rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami pod patronatem ogólnopolskiego czasopisma "Przedszkolnego ABC".

W bieżącym roku szkolnym nasza placówka przystąpiła do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”

Tu powinien być opis obrazka

Program jest przeznaczony dla dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych szkołach podstawowych.

Tu powinien być opis obrazka

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś.

Tu powinien być opis obrazka

Program skierowany do dzieci, ich rodziców oraz nauczycieli w przedszkolach, którego celem jest propagowanie spożywania 5 porcji warzyw, owoców lub szklanki soku dziennie.

Tu powinien być opis obrazka

Ma na celu utrwalenie wśród rodziców, dzieci oraz personelu przedszkolnego wiedzy o tym, jak zdrowo się odżywiać, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci, jak zapobiegać chorobom oraz minimalizować ich skutki.