tu jest alt obrazka

Program Naszego Przedszkola wyznacza podstawa programowa określana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego... 

{jd_file file==32}