Wychowanie patriotyczne jest jednym z tych zadań, które w działalności naszej placówki jest zadaniem priorytetowym. W związku z powyższym Dyrektor i społeczność Samorządowego Przedszkola w Olesznie włączyła się w ogólnopolską akcję patriotyczną „Murem za polskim mundurem”.

Wyrażając solidarność i wdzięczność dla służb mundurowych broniących polskiej granicy, przedszkolaki w podziękowaniu za trud i poświęcenie wykonały wspaniałe prace i przesłały gorące pozdrowienia żołnierzom 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Justyna Michałek

Murem za Polskim Mundurem
Murem za Polskim Mundurem Murem za Polskim Mundurem
Murem za Polskim Mundurem
Murem za Polskim Mundurem Murem za Polskim Mundurem