„To właśnie tego wieczoru,  gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha

    - w serca złamane i smutne, cicha wstępuje otucha.

    To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu już wieków,

    pod dachem tkliwej kolędy, Bóg się rodzi w człowieku”.

 Święta Bożego Narodzenia to bez wątpienia najcieplejsze, najpiękniejsze, a na pewno najbardziej rodzinne święta w roku. Wigilijne spotkanie łączy i napełnia nasze serca niezwykłą miłością,  radością i życzliwością. 17 grudnia 2021 r. w Samorządowym Przedszkolu spotkała się najmłodsza społeczność Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie podczas Wigilijnego obiadu. Wychowawcy i opiekunowie grup złożyły dzieciom świąteczne życzenia i ze względu na obowiązujący reżim sanitarny - symbolicznie podzieliły się opłatkiem.  Wszystkie przedszkolaki w tym dniu były odświętnie ubrane. Wkoło dało się już odczuć moc Bożego Narodzenia. Wigilijne spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, wywołując radość i uśmiech na twarzach dzieci. Świąteczny nastrój podkreślały bożonarodzeniowa dekoracja, blask świec i płynące z głośników kolędy i pastorałki.

Spotkanie Wigilijne w przedszkolu to podniosła chwila. Dzieci nie tylko utrwaliły sobie znajomość tradycji i zwyczajów świątecznych, lecz  co najważniejsze, wzmocniły bliskie
i serdeczne relacje.

Justyna Michałek

Wigilia 2021
Wigilia 2021 Wigilia 2021
Wigilia 2021
Wigilia 2021 Wigilia 2021
Wigilia 2021
Wigilia 2021 Wigilia 2021
Wigilia 2021
Wigilia 2021 Wigilia 2021
Wigilia 2021
Wigilia 2021 Wigilia 2021
Wigilia 2021
Wigilia 2021 Wigilia 2021
Wigilia 2021
Wigilia 2021 Wigilia 2021
Wigilia 2021
Wigilia 2021 Wigilia 2021