06.06.2024 r. odbył się Szkolny Dzień Dziecka w ZPO w Olesznie.
🤗🥰Społeczność Szkoły i Przedszkola składa wielkie podziekowania Przyjaciołom Naszych Placowek:
🌞🤝Panu Łukaszowi Karpińskiemu - Wicestaroscie Włoszczowskiemu;
🌞🤝Panu Grzegorzowi Sitkowskiemu - Przewodniczącemu Rady Gminy Krasocin;
🌞🤝Pani Magdalenie Szklarz - Radnej Gminy Krasocin;
🌞🤝Panu Markowi Wójcikowi - Radnemu Gminy Krasocin;
🌞🤝Panu Ryszardowi Kowalczykowi - Radnemu Rady Gminy Krasocin;
za sfinansowanie atrakcji dla dzieci.
 

Dzień Dziecka 2024
Dzień Dziecka 2024 Dzień Dziecka 2024
Dzień Dziecka 2024
Dzień Dziecka 2024 Dzień Dziecka 2024