17 marca w Zespole Placówek Oświatowych w Olesznie odbył się etap gminny I Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka, organizowanej przez Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Celem olimpiady było propagowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie sprawności fizycznej i odporności psychicznej dzieci, rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole oraz poznawanie i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej. W konkurencjach ogółem brało udział 12 drużyn z Krasocina, Bukowy i Oleszna. Miło nam poinformować, że po zsumowaniu punktów z przeprowadzonych konkurencji do etapu powiatowego zakwalifikowały się drużyny z Samorządowego Przedszkola w Olesznie oraz z oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie (4 drużyny).

Olimpiada rozpoczęła się od powitania gości przez dyrektora p. Rafała Pacanowskiego, następnie przedszkolaki z Oleszna zaprezentowały program artystyczny będący ceremonią rozpoczęcia imprezy. W dalszej części drużyny przystąpiły do konkurencji sportowych. Znalazł się również czas na odpoczynek i słodki poczęstunek. Na koniec wszyscy mali olimpijczycy otrzymali dyplomy oraz medale, a drużyny zostały nagrodzone pięknymi pucharami. Swoją obecnością zaszczycili nas wójt gminy Krasocin p. Ireneusz Gliściński, zastępca wójta p. Jacek Sienkiewicz, kierownik Centrum Usług Wspólnych p. Irena Kuśmierczyk oraz pielęgniarka p. Beata Siwek, która zapewniła opiekę medyczną w czasie zawodów.

Wydarzenie koordynowały p. Anna Wilk oraz p. Alicja Zawada. Olimpiada nie mogłaby się odbyć bez współpracy z innymi nauczycielami. Serdecznie dziękujemy za pomoc paniom: Magdalenie Kawce, Justynie Michałek, Małgorzacie Spurek i Zdzisławie Kowalczyk. Dziękujemy również nauczycielom z Krasocina i Bukowy za pomoc w trakcie zawodów. Podczas olimpiady przedszkolaki świetnie się bawiły, wykonując zadania z dużym zaangażowaniem, a  widownia dopingowała uczestników gromkimi brawami i okrzykami.

Wyniki zawodów:

5-latki dziewczynki: 1 Przedszkolaki z Oleszna, 2 Przedszkolaki z Bukowy, 3 Przedszkolaki z Krasocina;

5-latki chłopcy: 1 Przedszkolaki z Oleszna, 2 Przedszkolaki z Bukowy, 3 Przedszkolaki z Krasocina;

6-latki dziewczynki: 1 Przedszkolaki z Oleszna, 2 Przedszkolaki z Bukowy, 3 Przedszkolaki z Krasocina;

6-latki chłopcy: 1 Przedszkolaki z Bukowy, 2 Przedszkolaki z Krasocina, 3 Przedszkolaki z Oleszna.

Anna Wilk

I Świętokrzyska Olimpiada Prze...
I Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka I Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka
I Świętokrzyska Olimpiada Prze...
I Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka I Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka
I Świętokrzyska Olimpiada Prze...
I Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka I Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka
I Świętokrzyska Olimpiada Prze...
I Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka I Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka
I Świętokrzyska Olimpiada Prze...
I Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka I Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka
I Świętokrzyska Olimpiada Prze...
I Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka I Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka
I Świętokrzyska Olimpiada Prze...
I Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka I Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka
I Świętokrzyska Olimpiada Prze...
I Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka I Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka
I Świętokrzyska Olimpiada Prze...
I Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka I Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka
I Świętokrzyska Olimpiada Prze...
I Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka I Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka
I Świętokrzyska Olimpiada Prze...
I Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka I Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka
I Świętokrzyska Olimpiada Prze...
I Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka I Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka