Ruch jest naturalną potrzebą każdego człowieka, której zaspokojenie zapewnia równowagę psychiczną i fizyczną.

Od 27 września do 30 września 2022r. w naszej szkole włączyliśmy się w realizację Europejskiego Tygodnia Sportu. W tych dniach zorganizowano szereg działań prozdrowotnych. Odbyły się pogadanki na temat zdrowego stylu życia oraz pozytywnego wpływu aktywności fizycznej na zdrowie fizyczne i psychiczne. Ponadto koordynatorzy zapewnili dużą dawkę aktywności fizycznej organizując dla przedszkolaków oraz uczniów starszych klas tory przeszkód. Celem działań było uświadomienie społeczności szkolnej, jakie zagrożenia wynikają z braku odpowiedniej dawki ruchu oraz promocja zdrowia wśród uczniów. Otwarcia wydarzenia dokonał p. Dyrektor Rafał Pacanowski, który w krótkiej pogadance przypomniał przedszkolakom i uczniom, że sport jest tak samo ważny w naszym życiu jak zdobywanie wiedzy. Stwarza uczniom możliwość odpoczynku psychicznego, regenerację sił psychicznych, rozwija postawy wychowawcze, umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz pozwala wyładować agresję. Pan Dyrektor zaakcentował również, że aktywność fizyczna w młodym wieku zaprocentuje zdrowiem i dobrym samopoczuciem w dorosłym życiu. Nasze przedszkolaki w Europejskim Tygodniu Sportu uczestniczyli w dniu  27.09.2022 pokonując zmagania sportowe. Przedszkolaki z dużym zaangażowaniem i uśmiechem na twarzy przystąpili do pokonania toru przeszkód. Były to przejścia równoważne, przez tunel, skoki, przeskoki, turlanie, przewrót w przód itp. Podczas tych zajęć nad bezpieczeństwem dzieci czuwali nauczyciele wychowania fizycznego oraz wychowawcy. Koordynatorzy dziękują wszystkim nauczycielom za współpracę.

Koordynatorzy: mgr Alicja Zawada i mgr Andrzej Kowalczyk.

Europejski Tydzień Sportu
Europejski Tydzień Sportu Europejski Tydzień Sportu
Europejski Tydzień Sportu
Europejski Tydzień Sportu Europejski Tydzień Sportu
Europejski Tydzień Sportu
Europejski Tydzień Sportu Europejski Tydzień Sportu
Europejski Tydzień Sportu
Europejski Tydzień Sportu Europejski Tydzień Sportu
Europejski Tydzień Sportu
Europejski Tydzień Sportu Europejski Tydzień Sportu
Europejski Tydzień Sportu
Europejski Tydzień Sportu Europejski Tydzień Sportu
Europejski Tydzień Sportu
Europejski Tydzień Sportu Europejski Tydzień Sportu
Europejski Tydzień Sportu
Europejski Tydzień Sportu Europejski Tydzień Sportu
Europejski Tydzień Sportu
Europejski Tydzień Sportu Europejski Tydzień Sportu
Europejski Tydzień Sportu
Europejski Tydzień Sportu Europejski Tydzień Sportu