W Samorządowym Przedszkolu  w Olesznie został zorganizowany konkurs plastyczny „Najpiękniejszy stroik Wielkanocny”.

Celem konkursu było upowszechnienie wiedzy na temat polskich tradycji związanych ze świętami Wielkanocnymi, rozwijanie wyobraźni artystycznej dziecka, integracja członków rodzin reprezentujących różne pokolenia: dzieci, rodzice, dziadkowie, rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci, promowanie dziecięcych talentów, stworzenie okazji do reprezentowania własnych pomysłów i technik wykonania prac oraz form ich zdobienia, doskonalenie sprawności manualnej dziecka oraz kształtowanie poczucia estetyki i smaku artystycznego.

25 marca 2024 r. wręczono nagrody dla wszystkich uczestników konkursu. Piękne prace zostały docenione przez komisję konkursową i każde dziecko otrzymało nagrodę ufundowaną przez Radę Rodziców.

Stroiki wystawiono na sprzedaż podczas Kiermaszu Wielkanocnego w przedszkolu. Dochód ze sprzedaży został przekazany na konto Rady Rodziców do wykorzystania na cele grup przedszkolnych. Zebrano łącznie 611,00 zł. Organizatorami wydarzenia były p. Anna Wilk oraz p. Anna Budzynowska.

 

Anna Wilk

Najpiękniejszy stroik Wielkano...
Najpiękniejszy stroik Wielkanocny Najpiękniejszy stroik Wielkanocny
Najpiękniejszy stroik Wielkano...
Najpiękniejszy stroik Wielkanocny Najpiękniejszy stroik Wielkanocny
Najpiękniejszy stroik Wielkano...
Najpiękniejszy stroik Wielkanocny Najpiękniejszy stroik Wielkanocny