W roku szkolnym 2023/2024 w grupie dzieci 4-letnich realizowana była innowacja pedagogiczna pt.:"Nazywam, rozpoznaję i akceptuję emocje".

Innowacja jest odpowiedzią na trudności dzieci w nazywaniu, rozpoznawaniu i radzeniu sobie z emocjami. Dzieci borykają się ze sporymi problemami związanymi z właściwym radzeniem sobie z emocjami i ich akceptacją. Niniejsza innowacja ułatwiała im pokonanie tych trudności, ucząc podstawowej wiedzy w tym zakresie z wykorzystywaniem prostych zabaw, metod aktywizujących i nowoczesnych technologii. 

W ramach innowacji nauczyciel wprowadzał dzieci w świat emocji w sposób spójny, rozpoczynając od podstawowej wiedzy związanej z właściwym rozpoznawaniem i nazywaniem emocji. W tym celu przeprowadzono 5 spotkań, podczas których dzieci zostały zapoznane z sześcioma podstawowymi emocjami, nauczyły się je rozpoznawać i nazywać. W drugiej części innowacji nauczyciel zrealizował 10 spotkań, na których uprzednio zdobyta wiedza, została wykorzystana w praktyce. Dzieci przećwiczyły umiejętność nazywania towarzyszących im emocji, aby finalnie być ich świadomymi i potrafić je zaakceptować, a tym samym właściwe na nie odpowiadać.

 Innowacja zakładała zarówno pracę w grupie jak i indywidualną. Dzieci realizowały zadania z wykorzystaniem różnorakich metod pracy (np. drama, pogadanka, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów). Przedszkolaki zwiększyły swoją świadomości na temat emocji. Rozwijały zainteresowania wnętrzem, swoimi odczuciami, ich genezą oraz możliwościami radzenia sobie z napotykanymi emocjami. Stała i systematyczna nauka nazywania poszczególnych emocji, ich identyfikowania i uświadamiania sobie, że są one potrzebne i naturalne, wpłynie pozytywnie na dalszy rozwój osobowości dzieci, oraz poprawi ich samoocenę.

Anna Wilk

Nazywam, rozpoznaję i akceptuj...
Nazywam, rozpoznaję i akceptuję emocje. Nazywam, rozpoznaję i akceptuję emocje.
Nazywam, rozpoznaję i akceptuj...
Nazywam, rozpoznaję i akceptuję emocje. Nazywam, rozpoznaję i akceptuję emocje.
Nazywam, rozpoznaję i akceptuj...
Nazywam, rozpoznaję i akceptuję emocje. Nazywam, rozpoznaję i akceptuję emocje.
Nazywam, rozpoznaję i akceptuj...
Nazywam, rozpoznaję i akceptuję emocje. Nazywam, rozpoznaję i akceptuję emocje.
Nazywam, rozpoznaję i akceptuj...
Nazywam, rozpoznaję i akceptuję emocje. Nazywam, rozpoznaję i akceptuję emocje.