Światowy Dzień Pierwszej Pomocy został ustanowiony w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża. Rokrocznie dzień ten obchodzony jest
w drugą sobotę września. Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy nie rzadko decyduje o życiu bliźniego i dlatego znajomość metod niesienia pomocy potrzebującym jest tak bardzo ważna. Specjaliści w tej dziedzinie dążą do wprowadzenia nauki zasad pierwszej pomocy przedmedycznej już od najmłodszych lat.

W 2011 roku dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic Rzeczypospolitej.

W rodzinie wszystko się mieści

Miłość i przyjaźń zawiera

Rodzina wszystko oddaje

Jak przyjaźń drzwi otwiera.