Święty Mikołaj lubi odwiedzać wszystkie dzieci niezależnie, w którym zakątku Ziemi mieszkają. Również i do nas, w dniu 6 grudnia przyjechał z workiem pełnym prezentów.  

W dniach 29 i 30 listopada 2022r. w przedszkolu odbyła się ważna uroczystość dla dzieci, które po raz pierwszy w tym roku szkolnym przekroczyły próg naszej placówki. Było nią Pasowanie na Przedszkolaka.

Zespole Placówek Oświatowych w Olesznie 10 listopada 2022 r. odbyło się podsumowanie przedszkolnego konkursu plastycznego pt. "Polskie symbole narodowe". W konkursie uczestniczyły dzieci
z ZPO w Olesznie w wieku od 3 do 6 lat. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań plastycznych uczestników, utrwalenie przez przedszkolaków znajomości polskich symboli narodowych oraz wdrażanie do podejmowania aktywności dzieci wspólnie z rodzicami.