W dniu 3 września 2018 r. w obecności zaproszonych gości: Pani Agaty Binkowskiej- członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Pana Ireneusza Gliścińskiego - Wójta Gminy Krasocin, Pana Sławomira Krzysztofika- Wizytatora Kuratorium Oświaty, Pani Ireny Kuśmierczyk - Kierownika Samorządowego Centrum Oświaty, Radnych Gminy Krasocin oraz licznie przybyłych rodziców wraz ze swoimi pociechami odbyło się uroczyste otwarcie Samorządowego Przedszkola w Olesznie.