W tym dziale można znaleźć informacje o życiu naszego przedszkola: ciekawych zajęciach, imprezach i uroczystościach, osiągnięciach i sukcesach naszych wychowanków. Zapraszamy również do zaglądania do naszej fotogalerii.

Powszechnie wiadomo, że czytanie książek odgrywa niebagatelną rolę w rozwoju człowieka. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, przyspieszony rozwój mowy, rozbudowana pamięć, umiejętność koncentracji uwagi, twórcze myślenie – to tylko mała część zalet będąca efektem spędzania czasu przy lekturze. Jak zatem zachęcić dzieci do aktywnego słuchania czytanych książek? Jak rozbudzić w nich zainteresowanie książką, tak, aby czytanie stało się w przyszłości czynnością naturalną i codzienną?

Nasi najmłodsi mieli okazję wziąć udział w akcji „Wesoła , zdrowa, kanapka kolorowa”, która była zorganizowana w grupie Misiów w dniach od 08.10. 2018 r. do 12. 10. 2018 r.

Celem akcji było kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych dzieci, zachęcanie do urozmaicania diety, utrwalenie nazw warzyw i rozwijanie pasji kulinarnych przez zabawę.

Zainteresowani wykonali w domach przy pomocy dorosłych lub rodzeństwa niezwykłą, bogatą w różne składniki kanapkę.  Za swoje dzieła otrzymali skromne upominki.

Mały miś w świecie wielkiej literatury to ogólnopolski projekt rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami pod patronatem ogólnopolskiego czasopisma Bliżej Przedszkola oraz wydawnictwa Mac EDUKACJA. Jego autorem jest Aneta Konefał.

Pomimo tego, że głównym celem projektu jest rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci, w jego ramach można realizować również mniejsze projekty. I tak do tej pory zrealizowaliśmy już dwa moduły projektu, a obecnie realizujemy kolejny: "100-lecie niepodległości. Pokaż radość przedszkolaku!". Na jego efekty musimy zaczekać do listopada.

Idzie lasem Pani Jesień,
jarzębinę w koszu niesie.
Daj korali nam troszeczkę,
nawleczemy na niteczkę…

Pani Jesień - piękna, z wiankiem na głowie i koszem pełnym jesiennych skarbów zawitała do naszego przedszkola 24 września. Dzieci przywitały ją gromkimi brawami, a ona w zamian za to zaprosiła ich do wspólnej zabawy.

Przedszkolaki z dużym zaangażowaniem rozwiązywały zagadki o tematyce jesiennej, odkrywały sekrety zmieniającej się przyrody i wnikliwie obserwowały oraz nazywały dary jesieni.

Na koniec wszystkie dzieci przy rytmicznej melodii wykonały „Taniec wirujących listków”.