Tu powinien być opis obrazka

Gimnastyka korekcyjna prowadzona jest we wszystkich grupach wiekowych. Podczas zajęć skupiamy się na wyrabianiu prawidłowej postawy ciała, podnoszeniu ogólnej sprawności fizycznej dziecka, mobilizowaniu do wysiłku oraz rozbudzaniu zamiłowania do dbania o własne zdrowie.

Zajęcia odbywają się w specjalnie przystosowanej do tego celu sali. Staramy się aby zajęcia były dla przedszkolaków jak najbardziej atrakcyjne. W tym celu wykorzystujemy ciekawe przybory: woreczki, szarfy, jeżyki, ławeczki, kocyki, piłki. Urozmaicamy zajęcia również poprzez gry i zabawy ruchowe.

Nauczyciel wychowania fizycznego i instruktor gimnastyki korekcyjnej
- XXXXXXXXXXXXXXXX