Zajęcia kółka teatralnego prowadzone są z dziećmi 5 letnimi 1 x w tygodniu przez mgr XXXXXX

Wprowadzenie dziecka w świat sztuki poprzez zabawy teatralne, przynosi im wiele korzyści: rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, sprzyja umuzykalnianiu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa poczucie własnej wartości. Jest okazją do wspaniałej zabawy, dającej wiele satysfakcji.

Pani XXXXXXXXXX prowadząc zajęcia z edukacji teatralnej wykorzystuje naturalną skłonność dzieci do naśladowania i zabawy, a także aktywność emocjonalną i ruchową. Zajęcia teatralne rozwijają dzieci intelektualnie, wzbogacając ich świat nowymi treściami, poszerzając słownictwo, rozwijają logiczne myślenie, kształcą pamięć i uwagę, eliminują nieśmiałość i lęk. Są punktem wyjścia do uaktywniania wszelkich sfer psychicznych. To niezapomniana przygoda dla nauczycieli i dzieci, ponieważ teatr tworzą nie tylko scena i ustawione na niej dekoracje, aktorzy, publiczność i kurtyna. Podczas zajęć teatralnych dzieci pracują nad wspólną analizą tekstu literackiego, słowem, gestem, ruchem, nad kontaktem z partnerami, nad umiejętnością pracy z całym zespołem. Zabawa w teatr pobudza aktywność, rozwija nowe doświadczenia i zainteresowania, uczy otaczającego świata i integruje dziecko z grupą.