Zajęcia kółka plastycznego prowadzone są z dziećmi 4-, 5-, 6-letnimi 1 x w tygodniu przez mgr XXXXXXXXXXXXXXX.

Zajęcia rozwijają u dzieci zainteresowania i uzdolnienia plastyczne, wyobraźnię i twórcze myślenie, a także integrują dzieci z różnych grup wiekowych. Tematyka zajęć dobierana jest stosownie do pór roku, omawianych tematów, zainteresowań uczestników. Dzieci poprzez te zajęcia zdobywają umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi, nabywają umiejętności pracy zespołowej. Dużo uwagi poświęca się na umożliwienie dzieciom obcowania i eksperymentowania z różnorodnym tworzywem plastycznym.

Dzieci nie boją się czerpać z własnej wyobraźni, rozwijają umiejętności projektowania pracy oraz łączenia różnych materiałów plastycznych. Zajęcia ta pozwalają na rozwój zdolności i indywidualności dziecka, a także na przeżywanie przez niego radości i szczęścia. Poprzez prace plastyczne dzieci rozwijają także samodzielność i wytrwałość.

Wszystkim zajęciom towarzyszy wspaniała zabawa, dzieci odczuwają wielką radość z tworzenia własnych wytworów. Dzieci uczęszczające na kółko plastyczne wykazują duże zaangażowanie, z dużym zainteresowaniem podejmują się kolejnych działań, wykazują się wielką pomysłowością.