7:00-7.45
Schodzenie się dzieci. Zabawy integracyjne z dziećmi z innych grup. Zabawy samodzielne według zainteresowań dzieci. Praca indywidualna z dziećmi chętnymi.
7:45 - 8:15
Czynności porządkowe. Ćwiczenia poranne. Toaleta przed śniadaniem.
8:15 – 8:45
Śniadanie.
8:45 – 9:00
Zabawy samodzielne dzieci. Czynności porządkowe.
9:00 – 10:50
Zajęcia kierowane przez nauczyciela w sali i na powietrzu.
10:50 – 11:15
Czynności porządkowe. Przygotowanie do obiadu.
11:15 – 11:45
Obiad.
11:45 – 12:30
Popołudniowy relaks.
12:30 – 13:30
Zajęcia kierowane i niekierowane w sali i na powietrzu. Praca indywidualna z dziećmi chętnymi.
13:30 – 14:00
Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.
14:00 – 16:00
Zabawy samodzielne według indywidualnych zainteresowań dzieci. Zajęcia specjalistyczne. Czynności porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.