Oprócz zajęć wspólnych zapewniamy zajęcia dodatkowe: (wymienić jakie). Zajęcia dodatkowe są bezpłatne. Służą rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień dzieci lub usprawnianiu i korygowaniu funkcji rozwojowych.

Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe (określić zasady)

Tu powinien być opis obrazka

Wiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju mowy dziecka - jest to czas, w którym najlepiej rozwijać mowę dziecka jaki i usuwać wszelkie nieprawidłowości. W tym celu w naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia logopedyczne.

Tu powinien być opis obrazka

Gimnastyka korekcyjna prowadzona jest we wszystkich grupach wiekowych. Podczas zajęć skupiamy się na wyrabianiu prawidłowej postawy ciała, podnoszeniu ogólnej sprawności fizycznej dziecka, mobilizowaniu do wysiłku oraz rozbudzaniu zamiłowania do dbania o własne zdrowie.

Zajęcia kółka teatralnego prowadzone są z dziećmi 5 letnimi 1 x w tygodniu przez mgr XXXXXX

Zajęcia kółka teatralnego prowadzone są z dziećmi 5 letnimi 1 x w tygodniu przez mgr XXXXXX

Zajęcia kółka teatralnego prowadzone są z dziećmi 5 letnimi 1 x w tygodniu przez mgr XXXXXX

Zajęcia kółka teatralnego prowadzone są z dziećmi 5 letnimi 1 x w tygodniu przez mgr XXXXXX