Niechaj dziadzio z babunią tak nam długo żyją,
Póki komar i mucha morza nie wypiją.
A ty mucho, ty komarze, pijcie wodę powoli,
Niech się dziadzio i babcia nażyją do woli.

 „To właśnie tego wieczoru,  gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha

    - w serca złamane i smutne, cicha wstępuje otucha.

    To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu już wieków,

    pod dachem tkliwej kolędy, Bóg się rodzi w człowieku”.

„Wszystkie dzieci Mikołaja kochają

Wszystkie dzieci na Niego czekają.

Moc prezentów każdemu przyniesie,

Każe dziecko z prezentów się cieszy….”